round glass vase - milky grey

round glass vase - milky grey

Glass vase 

4.5" Round x 3.75"H